Tabulka zkřížených alergií

Přejít na článek - Alergie >>>

Zkřížená alergie

O zkříženou alergii se jedná, jestliže se u pacienta objeví klinické projevy alergie po kontaktu s jiným alergenem než tím, proti němuž si v minulosti vytvořil protilátky. Tato situace nastává u dvou alergenů v případě, že mají podobnou sekvenci aminokyselin ve svém řetězci. Nejčastěji se zkřížená reakce vyskytuje mezi potravinami navzájem nebo mezi potravinymi a pyly, trávami. Uvádí se, že osoby alergické na pyly trpí dvakrát až třikrát častěji na potravinové alergie než běžná populace.

Příkladem může být zkřížená reakce mezi břízou a jablky. Jedinec s vytvořenými protilátkami proti pylu břízy, může mít alergickou reakci po syrových jablkách, ač konkrétní protilátky proti jablkům u postiženého při základním vyšetření protilátek nenalezneme.

Podle množství shodných úseků bílkovin rozlišujeme alergeny homologní a panalergeny. U homologních alergenů je podobnost jednotlivých úseků bílkovin až 50 %, u panalergenů až 80 %. Výskyt zkřížených reakcí mezi těmito typy alergenů je velmi vysoký.

Jak z kola ven?

U zkřížených alergií nebyla prokázána přímá korelace mezi závažností pylové rýmy a závažností potravinové alergie. Některé potraviny je třeba z jídelníčku vyřadit zcela, u většiny postačí omezit jejich konzumaci v období květu nebo výskytu zkříženého alergenu, ovoce a zeleninu tepelně upravit. Důležité je upozornit i členy rodiny na podezření na potravinovou alergii či zkřížené alergie. Obezřetní musíte být i při výběru jídel v restauraci a v případě, že se rozhodnete pro změnu jídelníčku, rozhodně informovat i svého výživového poradce o možných alergiích a pro vás nevhodných potravinách.

Přehled nejčastějších problematických kombinací alergenů

- L.D.

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp