ÉČKA

K současnému zájmu o zdravý životní styl, patří i určité povědomí o této hitparádě látek dodávaných do potravin. Bohužel látek né vždy ideálních pro zdraví.

Zelená znamená neškodnou přísadu, červená je to jednoznačně škodlivé. A oranžovo žluté jsou tak mezi.

Éčko Název
E 100 Kurkumin
E 101 Riboflavin
E 102 Tartrazin
E 104 Chinolová žluť
E 107 Žluť 2g
E 110 Žluť sy
E 120 Košelina, kys. Karmínová, karmíny
E 121 Citronová červeň 2
E 122 Azorubin
E 123 Amarant (Cl potravinářská červeň 9)
E 124 Ponceau 4r
E 127 Erythrosin
E 128 Červeň 2g
E 129 Červeň allura a1
E 131 Patentní modř v
E 132 Indigotin
E 133 Brilantní modř fcf
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
E 141 Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 142 Zeleň s
E 143 Fast green fcf
E 150a Karamel
E 150b Kaustický sulfitový karamel
E 150d Amoniak - sulfitový karamel
E 150e Amoniakový karamel
E 151 Čerň bn
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154 Hněď fk
E 155 Hněď ht
E 160a Karoteny
E 160b Annato, bixin, norbixin
E 160c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160d Lykopen
E 160e Beta - apo - 8, - karotenal
E 160f Ethylester kyseliny beta - apo - 8, - karotenové
E 161b Lutein
E 161g Kanthxanthin
E 162 Betalainová červeň (včetně extraktů z červené řepy)
E 163 Anthokyany
E 166 Santalové dřevo
E 170 Uhličitan vápenatý
E 171 Titanová běloba
E 172 Oxidy a hydroxidy železa
E 173 Hliník (v podobě fólie)
E 174 Stříbro (v podobě fólie)
E 175 Zlato (v podobě fólie)
E 180 Litholrubin bk
E 182 Orchil ( lakmus )
E 200 Kyselina sorbová
E 201 Sorban sodný ( sorbát sodný )
E 202 Sorban draselný
E 203 Sorban vápenatý
E 209 Heptyl p-hydroxybenzoát (heptylparaben)
E 210 Kyselina benzoová
E 211 Benzoan sodný
E 217 Propylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 218 Methylparahydroxybenzoát
E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 220 Oxid siřičitý
E 221 Siřičitan sodný
E 222 Hydrogensiřičitan sodný
E 223 Disiřičitan sodný
E 224 Disiřičitan draselný
E 225 Siřičitan draselný
E 226 Siřičitan vápenatý
E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 Hydrogensiřičitan draselný
E 230 Bifenyl
E 231 Orthofenylfenol
E 232 Orthofenylfenolát sodný
E 233 Thiobendazol
E 234 Nisin
E 235 Natamycin
E 236 Kyselina mravenčí
E 237 Mravenčan sodný
E 238 Mravenčan vápenatý
E 239 Hexamethylentetramin
E 240 Formaldehyd
E 242 Dimethyldikarbonát
E 249 Dusitan draselný
E 250 Dusitan sodný
E 251 Dusičnan sodný
E 252 Dusičnan draselný
E 260 Kyselina octová
E 261 Octan draselný
E 262 Octany sodné
E 263 Octan vápenatý
E 265 Kyselina octová bezvodá (anhydrid kyseliny octové)
E 270 Kyselina mléčná
E 280 Kyselina propionová
E 281 Propionan sodný
E 282 Propionan vápenatý
E 283 Propionan draselný
E 285 Tetraboritan sodný (borax)
E 290 Kysličník uhličitý
E 296 Kyselina jablečná
E 297 Kyselina fumarová
E 300 Kyselina askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 304 Estery mastných kyselin
E 306 Extrakt s obsahem tokoferolů
E 307 Alfa – tokoferol
E 308 Gamma – tokoferol
E 309 Delta – tokoferol
E 310 Propylgallát
E 311 Oktylgallát
E 312 Dodecylgallát
E 314 Guaiac resin
E 315 Kyselina isoaskorbová
E 316 Isoaskorban sodný
E 319 Terciální butylhydrochinon (tbhq)
E 320 Butylhydroxyanisol
E 321 Butylhydroxytoluen
E 322 Lecitiny
E 323 Anoxomer
E 324 Ethoxyquin
E 325 Mléčnan sodný
E 326 Mléčnan draselný
E 327 Mléčnan vápenatý
E 330 Kyselina citrónová
E 331 Citronany sodné
E 332 Citronany draselné
E 333 Citronany vápenaté
E 334 Kyselina vinná
E 335 Vínany sodné
E 336 Vínan draselný
E 337 Vínan sodno – draselný
E 338 Kyselina fosforečná
E 339 Fosforečnany sodné
E 340 Fosforečnany draselné
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 342 Fosforečnany amonné
E 343 Fosforečnan horečnatý
E 350 Jablečnany sodné
E 351 Jablečnany draselné
E 352 Jablečnany vápenaté
E 353 Kyselina metavinná
E 354 Vínan vápenatý
E 355 Kyselina adipová
E 356 Adipan sodný
E 357 Adipan draselný
E 363 Kyselina jantarová
E 370 1,4 heptano – lakton
E 375 Kyselina nikotinová (vitamin b3, niacin)
E 380 Citronan amonný
E 381 Citronan železitoamonný
E 383 Glycerofosforečnan vápenatý
E 384 Citronan isopropylnatý
E 385 Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný
E 386 Ethylendiamintetraacetát
E 387 Oxystearin
E 388 Kyselina thiodipropionová
E 389 Dilauryl thiodipropionát
E 390 Distearyl thiodipropionát
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 405 Propan - 1,2 - diolalginát
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 408 Pekařské droždí
E 409 Arabinnogalaktan
E 410 Karubin
E 412 Guma guar
E 413 Tragant
E 414 Arabská c|uma
E 415 Xanthan
E 416 Guma karaya
E 417 Guma tara
E 418 Guma gellan
E 419 Guma ghatti
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 422 Glycerol
E 425 Konjaková guma
E 430 Polyoxyethylen stearát
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaruát
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát
E 440 Pektiny
E 441 Želatina
E 442 Amonné soli fosfatidových kyselin
E 443 Bromovaný rostlinný olej
E 444 Acetát isobutyrát sacharózy
E 445 Glyceroester z pryskyřice stromů
E 446 Sukcistearin
E 450 Difosforečnany
E 451 Trifosfáty
E 452 Polyfosfáty
E 459 Beta - cyklodextrin
E 460 Celulóza
E 461 Methylceluloza
E 462 Ethylcelulóza
E 463 Hydroxypropylceluloza
E 464 Hydroxypropylmethylceluloza
E 465 Ethylmethylceluloza
E 466 Karboxymethylcelulóza
E 467 Ethylhydroxyethylcelulóza
E 468 Kroskaramelosa
E 469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza
E 470a Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin
E 470b Horečnaté soli mastných kyselin
E 471 Mono -, a diglyceridy mastných kyselin
E 472 Estery monoglyceridů s kyselinou octovou,mléčnou, citronovou, vinnou, acetylvinnou
E 473 Cukroestery
E 474 Cukroglyceridy
E 475 Estery polyglyceroru s mastnými kyselinami
E 476 Polyglycerol polyricinolát
E 477 Estery – propan -1,2 – diolu s mastnými kyselinami
E 478 Laktylované estery glycerolu
E 479 Oxidovaný sójový olej a jeho produkty
E 480 Dioktylsulfosukcinát sodný
E 481 Stearoyl laktylát sodný
E 482 Stearoyl laktylát vápenatý
E 483 Stearyltartrát
E 484 Stearylcitrát
E 487 Laurylsulfát sodný
E 488 Etoxylované mono a di glyceridy
E 491 Sorbitan monostearát
E 492 Sorbitan tristearát
E 493 Sorbitan monolaurát
E 494 Sorbitan monooleát
E 495 Sorbitan monopalmitát
E 500 Uhličitany sodné
E 501 Uhličitany draselné
E 503 Uhličitany amonné
E 504 Uhličitany horečnaté
E 505 Uhličitan železnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 510 Chlorid amonný
E 511 Chlorid hořečnatý
E 512 Chlorid cínatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Síran sodný
E 515 Síran draselný
E 516 Síran vápenatý
E 518 Síran hořečnatý
E 520 Síran hlinitý
E 521 Síran sodno – hlinitý
E 522 Síran draselno – hlinitý
E 523 Síran amonno – hlinitý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatý
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid horečnatý
E 529 Kysličník vápenatý
E 530 Kysličník horečnatý
E 535 Ferrokyanid sodný
E 536 Ferrokyanid draselný
E 537 Hexakyanomanganatan železnatý
E 538 Ferrokyanid vápenatý
E 539 Thiosíran sodný
E 540 Difosforečnan vápenatý
E 541 Fosforečnan sodnohlinitý
E 542 Jedlá kostní moučka
E 545 Polyfosfát amonný
E 546 Difosforečnan horečnatý
E 550 Křemičitany sodné
E 551 Kysličník křemičitý
E 552 Křemičitan vápenatý
E 553a Křemičitany hořečnaté (syntetické)
E 553b Talek
E 554 Křemičitan sodnohlinitý
E 555 Křemičitan draselnohlinitý
E 556 Křemičitan vápenatohlinitý
E 557 Křemičitan zinečnatý
E 558 Bentonit
E 559 Kaolíny
E 570 Kyselina stearová (mastné kyseliny)
E 571 Stearan sodný
E 572 Stearan hořečnatý
E 573 Staeran hlinitý
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono - delta - lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 579 Glukonan železnatý
E 585 Mléčnan železnatý
E 620 Kyselina glutamová
E 621 Glutaman sodný
E 622 Glutaman draselný
E 623 Glutaman vápenatý
E 624 Giutaman amonný
E 625 Glutaman hořečnatý
E 626 Kyselina guanylová
E 627 Guanylan sodný
E 628 Guanylan draselný
E 629 Guanylan vápenatý
E 630 Kyselina inosinnová
E 631 Inosinan sodný
E 632 Inosinan draselný
E 633 Inosinan vápenatý
E 634 Ribonukleotidy, vápenaté soli
E 635 Ribonukleotidy, sodné soli
E 636 Maltol
E 637 Ethylmaltol
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 641 Leucin
E 650 Octan zinečnatý
E 900 Dimethylpolysilixan
E 901 Včelí vosk
E 902 Vosk candelila
E 903 Karnaubský vosk
E 904 Šelak
E 905 Parafiny
E 906 Guma benzoe
E 907 Mikrokrystalický vosk rafinovaný
E 908 Vosk z rýžových otrub
E 912 Estery montanových kyselin
E 913 Lanolin
E 914 Oxidovaný polyethylenový vosk
E 915 Glycerol – methyl – pentaerythrytolestery colophanu
E 920 L cystein, jeho hydrochlorid a sodná a draselná sůl
E 921 L cystin, jeho hydrochlorid a sodná a draselná sůl
E 923 Persíran amonný
E 924 Bromičnan draselný
E 925 Chlór
E 926 Kysličník chloričitý
E 927 Azoformamid
E 927b Karbamid
E 938 Argon
E 939 Helium
E 940 Dichlordifluormetan
E 941 Dusík
E 942 Kysličník dusný
E 943 Butan, isobutan
E 944 Propan
E 945 Chlorpentanfluoretan
E 946 Oktafluorcyklobutan
E 947 Vodík
E 948 Kyslík
E 950 Acesulfam k
E 951 Aspartam
E 952 Cyklamáty
E 953 Isomalt
E 954 Sacharin
E 955 Cukralosa
E 956 Alitam
E 957 Thamatin
E 958 Glycyrrhizin
E 959 Neohesperidin dc
E 960 Steviol-glykosidy
E 962 Sůl aspartamu/acesulfamu
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 968 Erythritol
E 999 Extrakt kvilajové kůry
E 1100 Amyláza
E 1102 Glukosaoxidasa
E 1103 Invertasa
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextrozy
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1400 Dextriny
E 1401 Škrob pozměněný působením kyseliny
E 1402 Škrob pozměněný působením zásady
E 1403 Bělené škroby
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1405 Škrob pozměněný působením enzymů
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1411 Diškrobový glycerol
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adifosfát
E 1440 Hydroxypropylovaný škrob
E 1442 Hydroxypropylovaný škrobový difosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
E 1452 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý
E 1503 Ricinový olej
E 1505 Triethyl citrát
E 1517 Glyceryl-diacetát
E 1518 Glyceryl triacetát
E 1519 Benzylalkohol
E 1520 Propylenglykol
 

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp