Fobie

Spoustu lidí trápí fobie. Je to neopodstatněný strach z různých předmětů, jevů či situací, který se však nedá potlačit, i když si postižený nesmyslnost svého strachu uvědomuje.

Agorafobie

Lidé trpící touto fobií mají strach z veřejného prostoru, přesněji z míst, kde by v případě nouze byla těžko dostupná pomoc. Může jít i o cestu vlakem, pobyt v davu či o pouhou nutnost opustit dům. Tato nemoc se nemusí vůbec projevit, pokud člověk zůstává doma nebo vykonává práci v místě, kde se cítí v bezpečí. Když se agorafobik dostane do situace, v níž se cítí ohrožený, nebo je příliš vzdálen svému bezpečnému místu, obvykle propadá záchvatu paniky. Je-li záchvat obzvláště silný, může být člověk upoután na lůžko, než mu klesne hladina adrenalinu v krvi. Lidé postižení agorafobií jsou velmi citliví a paniku jim může vyvolat i výstup do schodů, který zvyšuje puls a zrychluje dýchání. Nemoc se jen zřídka objevuje v dětství nebo po 45. roce, nejčastěji nastupuje u třicátníků.

fobie klaunCoulrofobie

Touto nemocí může trpět bezpočet lidí, aniž by vůbec tušili, že jejich obtíže lze konkrétně označit (nicméně slovo coulrofobie není považováno za psychologický termín). Jedná se o přehnaný strach z klaunů. Jak již lze očekávat, nejvíce jsou tímto problémem zasaženy malé děti, někdy se ale strach z klaunů vyskytuje i u dospělých. Příčinou bývá špatná osobní zkušenost s klaunem, případně „zlí klauni“ z filmů.

Dysmorfofobie

Strach z vlastní ošklivosti či deformace těla. Postižení lidé si připadají oškliví, případně své tělo považují za nedokonalé. Výskyt nemoci je pozorován u lidí, jejichž rodiče na ně v dětství kladli přehnané nároky. Postižení svou situaci řeší neustálým „opravováním“, nechávají si dělat plastické operace, skrývají nedostatky líčením či oblečením. Nikdy však nejsou spokojeni. Odnož této poruchy zvaná muskulární dysmorfie je doménou mužů. Tato fobie se týká mužů, kteří považují své svalstvo za nedostatečné, pravidelně navštěvují posilovny, často užívají anabolika. A to i přesto, že náleží do kategorie „hora svalů“.

Gymnofobie

Slovo gymnofobie označuje strach z nahoty, který člověk pociťuje zcela neovladatelně, i když si uvědomuje, že jeho úzkost je iracionální. Může to být strach z vlastní nahoty, strach, že bude spatřen někdo jiný nahý, i kombinace obojího. Je to poměrně širokospektrá nemoc, která může mít příčinu v úzkosti v oblasti sexuality, v obavách z méněcennosti, pokud jde o fyzický zjev, i ve strachu, že nahý člověk je nechráněný, v ohrožení.

Hexafobie

Jedinci, které postihne hexafobie, mají chorobný strach z čísla 6. S tímto číslem spojují vše důležité, vyhledávají ho a neustále si ho všímají, přesto se obávají, když ho někde objeví. Upoutávají je čísla stránek v knize s číslem 6, všímají si data, dopravních prostředků nesoucích toto číslo. Jakmile nějaká událost nemá žádnou spojitost s šestkou, postrádá na své důležitosti, a to i ta nejzávažnější a nejdůležitější věc, která kdy postiženého potká. Naopak obyčejné události spojené se šestkou, se pro ně svou důležitostí vymykají normálu, ačkoli jsou objektivně naprosto bezvýznamné.

budoucnost

Logizomechanofobie

Logizomechanofobie je označení strachu z počítačů a práce na nich. Tento termín někdy zahrnuje strach z toho, že vývoj technologií a informatiky je natolik rychlý, že lidé nebudou schopni držet krok a vstřebávat veškeré nové znalosti dostatečně rychle. O těchto možných obavách se hovořilo již v šedesátých letech 20. století, kdy byl přebujelý rozvoj technologií na počátku. Pocit, že člověk strojům nestačí, byl označován jako „šok z budoucnosti“.

Nomofobie

Člověk, kterého postihne nomofobie, má strach z toho, že ztratí mobilní telefon či signál. Touto stresovou nemocí údajně trpí až 53 % všech uživatelů mobilních telefonů. Termín nomofobie je zkráceninou anglických slov „no mobile phobia“. Lidé mají strach například v přírodě, že nebudou mít signál, bojí se, že se v jejich mobilním telefonu vybije baterie, že jim telefon někdo odcizí. Obecně se tato obava pojí se strachem ze ztráty kontaktu s ostatními lidmi a nedostupnosti.

Paruréza

Paruréza je strach z močení před jinými lidmi. Ostych močit na veřejných záchodcích komplikuje život kde komu, a jistě mnozí lidé již v životě zažili nepříjemné chvíle v kabince na veřejných toaletách, když za dveřmi čekal další zájemce. Většinou stačí trpělivost či vlastní technika, jak se přimět k výkonu (jako třeba pískání, pouštění vody). Avšak lidé, kteří mají parurézu, se k vymočení v blízkosti jiných lidí zkrátka nedonutí.

Ukázka z abecedy fobií

Acerofobie je chorobný strach z kyselé chuti.
Akribofobie je termín pro strach pisatele, který se obává, že něco napsal nesprávně.
Alektorofobie náleží mezi specifické zoofobie (strach ze zvířat) a je to strach ze slepic.
Ambulofobie je strach z chůze.
Arachibutyrofobie označuje strach z toho, že se člověku na horní patro přilepí arašídové máslo.                       Arachnofobie je strach z pavouků.
Autofobií trpí lidé, kteří mají strach ze sebe samých.
Barofobie je popsána jako strach z gravitace nebo z atmosférického tlaku.
Batrachofobie je opět forma zoofobie, tentokrát jde o strach z obojživelníků.
Botanofobie označuje strach ze sazenic nebo rostlin.
Cibofobie znamená strach z jídla.
Deipnofobie rovněž souvisí s jídlem, jedná se o strach z jídelny.
Dentoskalpofobie je strach ze zubních párátek.
Ereutofobií trpí lidé, kteří mají strach ze zčervenání.
Etalomichlofobie je strach ze smogu.
Fagofobie je velmi nepříjemná, je to strach z polykání.
Fobofobie označuje strach z vlastního strachu.
Fungofobie je strach z hub.
Hamartofobie trápí člověka, jenž má strach z omylů.
Hipopotomonstroseskvipedaliofobie je strach z dlouhých slov a z příliš dlouhých shluků písmen.
Hodosemofobie znamená strach z dopravních značek.
Ikonomechanofobie označuje strach z fotoaparátů i fotografování.
Koprofobie je strach z vlastního trusu.
Kruciverbofobie je postižení lidí, kteří mají strach z křížovek.
Lachanofobie označuje strach ze zeleniny.
Lutrafobie je strach z vyder, opět forma zoofobie.
Marofobie je strach z dlouhého čekání.
Optofobie znamená strach otevřít oči.
Pachnofobie je termín pro strach z jinovatky.
Syngenezofobie trápí jedince, kteří mají strach ze svého příbuzenstva.
Xerofobie je označením pro strach ze střízlivosti.
Zombiefobie, jak název napovídá, je strach ze zombií.
Zytofobie je strach z piva.

- A. Petříková (Článek byl převzat se souhlasem redakce časopisu Look)

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp