Sběračky a lovci 2

Pokračování článku Sběračky a lovci 1.

…jsme již minule nadhodili, že ženy a muži jsou nevídaně odlišné bytosti. A tak není divu, že k tomuto tématu nám materiál vystačil ještě do dalšího čísla.

Kudy kam?

Díky většímu množství spojů mezi oběma mozkovými hemisférami dovedou ženy rychleji a přesněji zachytit i analyzovat informace v blízkém okolí. Kdysi jako sběračky a pečovatelky o děti dlely většinou poblíž tábora, sbíraly něco k snědku, hlídaly děti, oheň, věnovaly se řemeslným pracem, opravám a úpravám obydlí, zpracování potravy… Ženám proto ani dnes nedělá problémy během nějaké činnosti kontrolovat hrající si děti ve vedlejší místnosti, při průchodu kolem vitríny ověřit správné pozice hrníčků i vlastní krásu v odraze skla, a zároveň postřehnout manželovy ponožky pod postelí a roztomile ho požádat, aby si je uklidil. Muži jsou však nedosažitelní ve své orientaci v daleko rozsáhlejším prostoru. Jejich mozek jim totiž dovoluje neustále si vytvářet a potvrzovat jakousi imaginární mapu a vlastní pozici na ní, což se hodí např. při lovu. Muž vždy ví, kde právě je, a že cíl je támhle. Stačí udržovat směr a když musí uhnout, stále ví, kam se cíl otočil. Podobně prostorová představivost mužů je lepší ve schopnosti imaginárně otáčet trojrozměrným předmětem, správně ho někam umístit (např. v Tetris) anebo úspěšně určit jeho tvar, je-li v nějaké nepřirozené pozici.

Ženština a mužštinamuz a zena

Lidé nemluví jen česky, španělsky, persky či komi-zyrjansky, ale především žensky a mužsky. Muž poslouchá pouze slova. Žena poslouchá slova, vnímá intonaci, tóny hlasu a sleduje neverbální projevy těla. Muž často zastává určitý názor a obhajuje ho proti opačným názorům jiných mužů, každý bojuje za svou vlastní pravdu. Ženy tíhnou ke kompromisům a při rozhovoru hledají spíše to, co mají společné. Cílem komunikace je pro muže předání a získání informací, pro ženy je cílem sama komunikace. Muž se vyjadřuje věcně a přesně a z výroků jiných lidí čerpá věcné a přesné informace. Žena obaluje svá slova jemným předivem doplňujících informací mezi řádky, pocitů a rozpozná kromě informací jiného mluvčího i jeho náladu, pocity, lež. Pokud jde o lhaní, muži lžou o poznání hůře než ženy. Vzhledem ke své slabší sociální inteligenci nedovedou tak dobře skrýt signály těla, které je zrazují. Když muž lže, přikládá zbytečný důraz nepodstatným věcem, přibližuje ruku k ústům (fuj, co jsem to řekl), jeví nervozitu. Obelhávající žena se bude pravděpodobně věnovat nějaké činnosti. Díky tomu má ruce zaměstnané a vyhne se tomu, aby bezděčně podávaly protichůdné informace.

Hříčka přírody

Muži bývají kreativnější, hravější a více riskují, ženy se drží spíše u zdi, jsou konvenčnější. Týká se to malování stejně jako hry s dětmi či vaření. Zajímavé je, že při výrobě salátů jsou ale tvořivější ženy, používají více surovin a odvážněji fantazírují. Nutno zdůraznit, že i muži sami jsou jakousi hříčkou přírody. Mutace, tedy náhodné pozitivní i negativní změny v genetické informaci, které jsou příčinou evoluce, se asi osmkrát častěji vyskytují právě u mužů. Ženský genetický materiál je daleko stabilnější a méně podléhá změnám. Rodí se více chlapců, ale dožívají se nižšího věku než ženy – jsou náchylnější k neduhům a znevýhodněni odchylkami od zdravého průměru, rychleji se opotřebují. Příroda tak na mužích testuje nové plány a ty, které se osvědčí, se rozšíří v celé populaci. Muži jsou, dalo by se s nadsázkou říci, testovací materiál pro výrobu žen.

Ach ty vztahy!

Muž žije především svůj život a na jeho pozadí se odvíjí vztah. Podobně jako se na filmovém plátně odehrává dramatické potápění Titaniku opentlené vztahem dvou lidí. Muž cítí starost o ženu a potřebu ji chránit a to je úkolem jeho vztahu. Žena na prvním místě prožívá svůj vztah a na jeho pozadí se odehrává vše ostatní. Podobně jako se na filmovém plátně odvíjí dramatický příběh milostného vztahu dvou lidí a na jeho pozadí se potápí Titanic. Žena vnímá vztah jako základ života a s ohledem na něj přistupuje k ostatním problémům. Ve vztahu potřebuje cítit mužovu blízkost a souznění a vše ostatní je pouze odrazem tohoto naplnění. Partner má tendence za ženu rozhodovat, protože věří, že ona by se rozhodla stejně. Koupí například bez jejího vědomí něco nákladného, co dlouho potřebovali. Ženu to pobouří, přestože by s nákupem jistě souhlasila, kdyby se s ní muž předem poradil, protože ona považuje za samozřejmé se o společných věcech domlouvat. To, že se muž nezmínil, však žena vnímá jako zradu, a nákup proto odsuzuje. Když je muž natolik bezradný, že vůbec přijde s nějakým problémem za ženou, chce slyšet: „Myslím, že by se to dalo udělat tak a tak. Zkusila bych jít třeba tam a tam a říct jim tohle. Ale záleží na tobě. Věřím ti!“ Žena přijde za mužem s každým problémem a okamžitě. Chce o problému pouze mluvit a ujasnit si svoje myšlenky. Muž by měl proto na prvním místě poslouchat a během ženina monologu říkat: „Povídej.“ „Rozumím ti.“ „Ano.“ „Opravdu?“ „No ne!“ „Miluju tě.“ Žena může projevit svou lásku k muži především činy: připraví mu snídani, jde s ním fandit na fotbal, zajímá se o postup při výrobě závitu potřebného pro uchycení součástky zařízení, které pomáhá odvíjet toaletní papír (vlastní vynález!). Muž projeví svou lásku nejlépe slovy, slovy a slovy, neustálou připraveností správně odpovědět na každou ženinu otázku či vyvrátit sebemenší pochybnost o čemkoli, a samozřejmě svou permanentní fyzickou, a především mentální přítomností.

Žena by se měla vždy dívat na muže, nikdy do něj. Muž by měl hledět do ženy, nikdy ne skrze ni.

Shrnutí

BÁSEŇ ŽENY

Chci muže krásného a chytrého,
muže statného a s větrem ve vlasech,
chci muže nevýslovně něžného,
jenž dbá o štěstí i o můj dech,nota
chci muže vskutku vtipného,
muže, co týdny nečeká,
a volá téhož večera.
Toužím po jeho slovech lásky,
po jeho hraní s mými vlásky,
po jeho očích, které naslouchají,
po dlaních, jež na mém těle zašpitají.
Chci muže, který netají se penězi,
jehož ani otázky mé nezarazí
a vždy ví, když ptám se
na svůj zadek, ňadra, jaké oči mám…
Krásnější nepoznal jsem!
Krásnější nepoznám…

BÁSEŇ MUŽE

Chci hluchoněmou nymfomanku s velkejma kozama,
která je majitelkou pivovaru a zná plno sprostejch vtipů.
Vím, že se to nerýmuje, a je mi to u prdele.

- A. Petříková (Článek byl převzat se souhlasem redakce časopisu Look)

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp