Všechno je jinak

…všechno, co kdy najdeme, detailně prohlédneme a přesně popíšeme, může být úplně, ale úplně jinak? Příroda je obří studnice lidské moudrosti i lidských omylů.

Bobr drvoštěp

bobr_v_leseMezi běžné omyly patří představa bobří hráze, kterou zvíře samostatně vyprojektovalo jako architekt, vyměřilo jako geometr, propočítalo jako statik, stromy pokácelo účelně a výběrově jako drvoštěp, následně hráz postavilo v roli stavbyvedoucího, mistra i přidavače, a nakonec si spokojeně zamnulo tlapky. Většinou pak v této představě bobr sedí na svém vodním díle a pojídá rybu. Vzhledem k tomu, že bobr se opět dostává do českých vod, bere tato představa (doufejme!) za své. Zaprvé bobr je výhradní býložravec, pojídá kůru stromů, větvičky i listí, a dokonce si celé zásoby haluzí tahá do svých podvodních zásob, aby v zimě nemusel vylézat na pastvu do sněhu. A zadruhé, pokud jde o jeho schopnosti projektanta s výjimečným matematickým nadáním, pak vězte, že uvědomělost bobrova chování při stavbách hrází je asi na stejné úrovni jako uvědomělost většiny čtenářů při sexu. Ovládá ho pud.

Šlechtická krev

modre_srdceŘíká se, že šlechtici mají modrou krev. Pravdou je však to, že modrou krev mají všichni lidé. Je to snadné. Když je krev ochuzená o kyslík a vrací se do srdce, má téměř modrou barvu. Avšak jakmile se okysličí, okamžitě zčervená. To platí nejen pro její cyklus uvnitř těla, ale i v situaci, kdy se člověk poraní a neokysličená krev prýští ven. Při styku s kyslíkem rychle nabude červené barvy. Jiné skupiny živočichů mají odlišné složení krve, proto má i různou barvu. Měkkýši mají doopravdy modrou krev (tedy i ve styku s kyslíkem), luční kobylky bílou a třeba některé mořské ježovky jasně oranžovou.

Jak je to s dýcháním

Podíváme-li se na znalosti o přírodě do starověku, ani se nám nechce věřit, že si lidé tehdy skutečně mohli myslet takové nesmysly. Když však uvážíme, že jejich možnosti zkoumání byly omezené v podstatě jen na pečlivé pozorování, měli bychom se jim naopak velmi obdivovat. Nicméně i perfektní pozorování často vedlo k ne tak docela perfektním výkladům. Podle Aristotela existují živočichové s krevnatými plícemi, kteří dýchají, dále živočichové s bezkrevnými plícemi (např. žáby a želvy), ti k životu nepotřebují tolik vzduchu, a proto vydrží dlouho pod vodou, a nakonec tvorové, kteří nedýchají vůbec. Do této skupiny patří hmyz, který je již od narození naplněný vzduchem. Při pohybu pak dochází ke tření vzduchu o bránici, což můžeme zřetelně slyšet u okřídleného hmyzu při letu jako bzučení.

Lidožraví Evropané

Nejen významní starověcí myslitelé se pletli, ale rovněž příslušníci přírodních národů. Některé zdroje uvádějí, že bílí kolonizátoři v 15. století, kteří odváželi černé obyvatele Afriky na nucené práce, byli africkými domorodci považováni za kanibaly. Proč a kam by jinak běloši jejich druhy odváželi…? Totéž si o Evropanech ještě na začátku 20. století údajně mysleli domorodci v Rhodesii, protože se domnívali, že konzervy s nápisem For African Consumption obsahují lidské maso.

Když něco vypadá nějak

mimikryMnohé jevy v přírodě ve skutečnosti nejsou tím, čím se zdají být. My už to umíme pojmenovat jako mimikry. Ale kupříkladu Antonio Pigafetta, kronikář Magellanovy expedice, v roce 1520 s naprostou samozřejmostí popisoval oživlé listy s nožičkami, které pozoroval na Borneu – strašilky. Dlouhatánští tenouncí červi nazývaní strunovci byli na Rusi tradičně považováni za živé koňské žíně. V 19. století byly velryby řazeny mezi ryby namísto mezi savce a netopýři byli považováni za ptáky. S představou oživlých věcí rovněž úzce souvisela interpretace jejich zrození. Trilobiti vznikali ze skály, červi se rodili ze shnilého masa, vosy z přezrálého ovoce a myši z obilí v sýpkách.

Lev-holka

Následující neznalost se sice tak úplně netýká biologie, ale protože hlavním hrdinou je lev, má zde svým způsobem také místo. Švédská armáda má ve znaku vzpínajícího se lva třímajícího v jedné tlapě meč a ve druhé olivovou ratolest. V roce 2007 se proti podobě znaku ohradily švédské vojačky s poukazem na silně šovinistický prvek, a to penis zvířete. Podle nich uráží ženskou část mírových sil. Vedení armády se bohužel nechalo ovlivnit a penis byl lvovi amputován. Odhlédneme-li od skutečnosti, že se ženy někdy ohrazují proti nesmyslům, projevil v tomto případě celý švédský armádní kolektiv nejen neznalost heraldiky – což je omluvitelné –, ale především trestuhodnou ignoraci, protože nedal na mínění odborníků, nýbrž pouze na politickou korektnost. Heraldika je umění tvořit a vykládat erby a znaky. Má pevná pravidla, staletí dlouhou tradici a dovede vyložit každý jednotlivý prvek. Lev patří mezi nejvýsostnější heraldické tvory a jeho moc je prezentována drápy, zbraněmi, které drží, a rovněž přítomností penisu. Zvíře bez genitálií bývalo totiž udělováno do znaku výhradně šlechticům, kteří zradili svého krále.

A co je ještě jinak…

  • Navzdory našim představám o krvežíznivosti žraloků je nejnebezpečnějším zvířetem pro člověka hroch. A i ten je zhruba stokrát bezpečnější než pravděpodobnost zásahu bleskem.
  • Kdybychom měli příležitost pozorovat tvar dešťové kapky opravdu zpomaleně, viděli bychom, že nemá tvar dešťové kapky. Její spodní strana je zploštělá a vršek hladce vyboulený. Je tomu tak proto, že padá dolů, nikoli nahoru.
  • Jestli se vám citróny zdají kyselé, tak to se velmi pletete. Ve skutečnosti obsahují mnohem více cukru než třeba jahody.
  • Heroin byl v počátcích objevu svých účinků používán místo morfia, protože byl údajně nenávykový. Sloužil také jako medicína proti kašli pro malé děti.
  • Pozůstatky mamutů na Sibiři byly vždy nalézány v zemi. Proto slovo mamut znamená „krtek“.
  • Úhoř říční má tak specifické larvální stadium, že bylo až do roku 1894 považováno za samostatný živočišný druh.
  • Zapamatujte si dobře název rostliny rulík zlomocný a najděte si v encyklopedii, jak vypadá. Pokud máte dojem, že to víte dobře, tak to asi nevíte tak dobře – jinak by otrava rulíkem netvořila polovinu všech vážných otrav rostlinného původu v České republice.
  •  A teď se přiznejte, kdo si pořád ještě myslí, že vrána je manželka havrana a že srna je manželka jelena!?
- A. Petříková (Článek byl převzat se souhlasem redakce časopisu Look)

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp