Zdravý životní styl

zdravy_zivotni_stylZdraví je to nejcennější, co máme. Málokdo si ovšem uvědomuje, jak velký vliv na něj máme my sami. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že dnešní medicína dokáže ovlivnit zdraví člověka jen asi z 10-20 %. Genetika sehrává roli v 10 % případů, životní prostředí ve 20 %. Náš životní styl pak ovlivňuje naše zdraví z celých 50 %. Přesto často spoléháme na pokroky lékařské vědy a zdravotní péči a zapomínáme na prevenci.

Zdravý životní styl je vlastně soubor činností, které by člověk měl trvale vykonávat v zájmu zabezpečení zdraví. Tvoří jej tři základní pilíře: strava, pohyb a relaxace.nadváha přejídání

Nejvýznamnější je strava. Ta dodává našemu tělu potřebnou energii a živiny a tím zajišťuje jeho správné fungování. Musí proto být pravidelná, vyvážená a dostatečná. Množství přijaté energie a základních nutrientů (bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů a minerálních látek) se odvíjí od zdravotního stavu, fyzické aktivity a věku jedince. Je vždy zcela individuální. Přitom je třeba si uvědomit, že jíme proto, abychom žili, nikoliv naopak. Tato skutečnost bohužel stále většímu počtu lidí jaksi uniká.

sportPokud to se zdravým životním stylem myslíme opravdu vážně, nesmíme kromě stravy opomenout ani pohyb. Ostatně lidské tělo je stvořeno k pohybu a nejlépe funguje, je-li v pohybu. Pravidelné cvičení svědčí nejen našim svalům a kloubům, ale příznivě ovlivňuje organismus jako celek a slouží jako prevence celé řady onemocnění (srdce, cév, cukrovky, obezity aj.). Proto by měl být pohyb neoddělitelnou součástí našeho života. Aby ovšem byl pohyb přínosný, je třeba jej provozovat nejméně 3x týdně vždy po dobu min. 30-60 minut. Nárazová zátěž je bezvýznamná, ba dokonce pro organismus škodlivá.

Jak se životní tempo v poslední době zrychluje a život se stává hektičtější, pracovní nasazení nepřiměřené, lidé se stále častěji a ve větší míře potýkají se stresem. Uvádí se, že až 75 % dospělých ve vyspělých zemích trpí stresem (dle WHO). Avšak pouze nepatrná část z nich proti němu bojuje pomocí účinné relaxace a pravidelné pohybové aktivity. Přitom nejjednodušší formou relaxace je smích a spánek. „Nemám čas…“ tak zní heslo dnešní doby. Je však třeba si čas udělat a postarat se o své tělo a duši. Odvděčí se Vám nejen dobrou náladou, ale i pevným zdravím a dostatkem energie.

váhaObecně lze říci, že za posledních deset let se životní styl našeho obyvatelstva výrazně zhoršil a s ním i jeho celkový zdravotní stav. Ministr zdravotnictví Leoš Heger to formuloval velice výstižně, když prohlásil - "Český národ a jeho zdravotní stav klesá ke dnu, nebo by se dalo říci, že degeneruje“. A to doslova, na mysli měl totiž čísla ze studie Světové zdravotnické organizace, podle kterých neustále přibývá degenerativních onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova choroba, artróza, osteoporóza). Závratnou rychlostí roste též počet obézních jedinců včetně dětí. Statistiky uvádí, že v ČR trpí nadváhou a obezitou 57 % lidí!!! Obezita přitom není jen kosmetickou vadou, ale vážným onemocněním s mnoha dalšími zdravotními komplikacemi. Počínaje přetěžováním pohybového aparátu a konče metabolickým syndromem, který zahrnuje složitější poruchy jako je cukrovka, hypertenze, ateroskleróza aj. Náklady na zdravotní péči jsou doslova nevyčíslitelné, a to nemluvíme o výrazném zhoršení kvality života samotného pacienta.

A co je nejhorší, že dnešní způsob života vede k tomu, že se snižuje věková hranice, kdy se tato závažná onemocnění projevují.

Na změnu ještě není pozdě! Vždyť své zdraví máme ve vlastních rukou…

 

- L.D.

Výživový poradce LifeUp - výživový poradce Praha - výživový poradce Hradec Králové - výživový poradce - dieta, diety, hubnutí, nutriční a výživové poradenství - výživová poradna

výživový a dietní poradce Praha LifeUp